De oorlogsslaaf (1994)

Hij is moe, uitgeput en verslagen,het lijk eeuwig, de tijd wil maar niet voorbijgaanzijn laatste sigaret maakt hij uitzijn waardigheid verloren op het slagveldhij kan er niet meer tegende pijn,...

De maniak (1994)

Het is avondde thee is koudde rook kringelt door het vertrekhij bereikt het ooghet brandt als zout water Hij gaat van boorddwaalt rondop zoek naar een prooihij heeft het, het...

De oude man (1994)

De oude manin gedachten weggezonken, opgeslotenaan de kant gezet door eens geliefden De oude manzoveel meegemaakt, zoveel beleefd,zoveel geofferd, zoveel geledenvergeten zal hij zijnde tijd tikt door De oude man...

De ondergang (1994)

Er staat een hek om mijn verlangenseen hek van dik staalik kan ze aanraken, mijn verlangensze lijken op mijn aanraking te reagerenze beginnen te gloeienik kan ze voelen, ruiken, horenze...

Het klaaglied (1994)

Alle pogingen gefaaldmijn leven als een kaartenhuis ineengestortverstrooid zoek ik mijn wegdoor een ondoordringbaar bos van teleurstellingen Mijn inspanningen onbeloond geblevenverloren in mijn eigen wanhoopduik ik onder in onbekende gevoelens...

Zonder titel (1994)

De spanning stijgt, het wordt donkerwachtend op wat er gebeuren gaatpanisch en door koud zweet omgeven wacht ikin een ruimte die mij onbekend isde deur vliegt met geweld opende vormloze...

(zonder titel) (1994)

Blauw, het diepste blauw dat je je kunt voorstellenbij vlagen rood, gewoon door het blauwe heen De kat wordt langzaam onduidelijkwordt vormloos en verdwijnt in het blauw De mensen,allen hun...

Weggelopen (1994)

Het is nacht, de benauwdheidhet drukken van het donker verstikt mijik loop door het duistermijn leven overdenkendwas het goed, was het slecht, of beide? Ik ben losgeslagenbevrijd van al mijn...

De melodie (1994)

Ik hoor muziek klinkenhet is een harmonieuze galmweerkaatsingen van de denkbeeldende maker heeft zijn gedachten en gevoelens op melodie gezetomgezet in een universele taalruimte latend voor eigen gedachten en interpretatie...

(Zonder titel) (1994)

De stem klinkt schel door het lokaal,bereikt niemandiedereen is bezig met zichzelfhet egocentrische van deze maatschappijschijnt hier duidelijk doorde stem dreigt,laat mensen voor fracties van seconden oplettenze gaan daarna gewoon...

Het kluisje (1994)

De opgaven zijn gemaaktde uitputtende slag tegen het herinneringsvermogenis afgelopende uitslag zal weldra bekend zijnhet papier is beschrevende nu nog leeg lijkende teksten zullen morgen meer zin hebbenik wordt verblind...

Nergens (1994)

De grijze muur wekt mijn vervelingde klok vormt een breekpunteen spannende afwisseling in dit grote grijze vlakde rode secondewijzer springt vrolijk rond Ik leg het verband, het wordt duidelijkde grijze...

Het bordwezen (1994)

De vaal groene kleur van het bord,wordt onderbroken door vrolijke lijnen,geplaatst door een man,die door deze tekens ons iets probeert bij te brengenof het succes heeft?het is voor mij een...

De tijd (1994)

De tijd gaat langzaam voorbij, staat bijna stilde tekst kijkt mij vragend, ja zelfs smekend aanvol medelijden begin ik te lezende woorden vormen losse lettercombinatiesde woorden zeggen niets Het is...