#1

‘I tried to wash the screaming pain from my soul. But all it lay bare was the dark, cold ruin of my heart.’

De zee (1994)

Het water kabbelt rustig voortzonder de zo alledaagse zorgenkinderen springen en duiken in het o zo machtigehet water heeft macht, zekerhet neemt en geeft het bestaanonvoorspelbaar, dreigend onheilwoest wordt het,...

De deuren (1994)

Ik sta voor gesloten deurengrote deurenhet is donker, de nevel trekt langzaam opik bel nog eensweer geen antwoord Waarom?wat heb ik misdaan?ik weet het nietzomaar het huis uitgezet De reden...

Samen (1994)

De woorden klonten samen tot één geheelhet geluid vormt zich niet meer tot volledige woordenlosse lettergrepen dwalen door het vertrekalles smelt samen tot een waterval van kleuren Ik val weg...

De shower (1994)

Ik zie je daar staan onder de douchehet water zoekt zijn wegzich aanpassend aan de vormen van jouw lichaamals een perfect passend kleed,sluit het water zich om je heen Je...

Zomaar voor jou (1994)

Ik staar in het rond, me niet realiserenddat er op dit moment zoveel dingen gebeurenhet werkelijke ontgaat mehet zachte gefluister brengt een vrolijk gezoem teweet,hetgeen de spanning van het moment...

De twijfel (1994)

Mijn leven, mijn zijn, als een stormomgeven door de twijfelwel, niet, wel, nietin kan niet leven, zijn, zonder enige houvast Dan zie ik jou weer,telkens als ik mijn ogen sluitmijn...

The first born (1994)

De eerste stergeboren uit eenzaamheiddeze kracht, energie en dit lichtgeen mogelijkheid tot expansie door de omringende duisternishysterisch zoekend, uitkijken naar ietsiets dat vriendschap heet Pijn, verdriet, harteloosheidde eenzaamheid is onmetelijkde...

Verloren (1994)

Je blonde haar wappert in de winddansend op de luchtstroomje fel blauwe ogen steken fris af tegen je donker getinte huid In je witte kleed gehulddwalend door de doolhovende doolhoven...